STATUT

II Zjazd Absolwentów WSP i UO

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego inspiruje, organizuje i wspiera działalność Uniwersytetu Opolskiego. Propaguje wiedzę z zakresu planów, celów, które zamierza osiągnąć Uniwersytet i w tym celu organizuje różnego rodzaju spotkania absolwentów Uniwersytetu. Tworzy lobby prouniwersyteckie w środowiskach naukowych, kultury, gospodarki i biznesu oraz poopiera wszelkie inicjatywy Uniwersytetu służące jego rozwojowi.

Zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego