Rozmowa z Rektorem UO, JM Prof. dr hab. S.S. Nicieją

II Zjazd Absolwentów WSP i UO

Stowarzyszenie Absolwentów UO przeprowadziło ekskluzywną rozmowę z Rektorem UO, prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją.
Rozmowa w przeważającej części dotyczyła absolwentów UO i byłej WSP. Rektor opowiadał o kulisach powstawania książki jego autorstwa „Alma Mater Opoliensis”, a także o tym jakie wybitne jednostki zapisały się w historii Uczelni. Wspominał także własne czasy studenckie i porównywał życie akademickie kiedyś i dziś.